Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

 

Rok 1866 – powstała Katolicka Szkoła Powszechna. Dokumentacja kształcenia jest zapisana całkowicie w języku niemieckim.

 

Lata międzywojenne – powstała szkoła trzyoddziałowa o klasach I-VI
im. Królowej Jadwigi. Po roku 1918 dokumentacja prowadzona już w języku polskim.

 

Rok 1945 – została utworzona niepełna szkoła podstawowa o klasach I-IV, uczniowie klasy V-VI uczęszczali do szkoły w Gołuchowie.

 

Rok 1951 – były już klasy I-VI a tylko uczniowie klasy VII uczęszczali do szkoły w Gołuchowie.

 

Rok 1958 – w Jedlcu funkcjonuje siedmioklasowa szkoła podstawowa.

 

Rok 1966 – funkcjonuje ośmioklasowa szkoła podstawowa mieszcząca się
w dwóch budynkach.

 

13.02.1971 – oddano do użytku nową szkołę.

 

Rok 1973 – w związku z rozwojem nowego sytemu oświaty, młodzież klas
V-VIII z Kuchar uczęszczała do naszej szkoły.

 

Rok 1977 – zmienił się skład uczniów dojeżdżających. Z nowym rokiem szkolnym dojeżdżają do szkoły w Jedlcu uczniowie z Ciesiel, Kajewa, Wszołowa i Chorzewa. Dotychczasowi uczniowie z Kuchar dojeżdżają do szkoły w Kościelnej Wsi.

 

08.11.1996 – oddano do użytku nowe skrzydło szkoły.

 

01.09.2002r.- powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu w którego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa w Jedlcu, Oddział Przedszkolny w Jedlcu, Publiczne Przedszkole w Kajewie.

 

09.06.2007r. – przywrócenie szkole im. Królowej Jadwigi, wręczenie sztandaru i poświęcenie tablicy pamiątkowej.