Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi

w Jedlcu

przewodniczący: Michał Młynarczyk 

Z-ca przewodniczącego: Dominika Biegańska 

 

opiekun samorządu: p. Monika Horzowska