Kadra

mgr Grażyna Szczepańska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

mgr Wiesława Jakubowska

Funkcja: Nauczyciel

nieobecna

mgr Alicja Kuźniacka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

lic. Barbara Włodarczyk

Funkcja: Nauczyciel

nieobecna

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Funkcja: Logopeda, Wychowawca, Nauczyciel

mgr Przemysława Prymerska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Marta Bartczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca, Pedagog

mgr Iwona Kubiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Żaneta Gomułka-Cuper

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nieobecna

mgr Monika Horzowska

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz, Wychowawca

mgr Ilona Krupińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

ks. mgr Paweł Zieliński

Funkcja: Nauczyciel

mgr Magdalena Pływaczyk

Funkcja: Nauczyciel

mgr Agata Michalska

Funkcja: Nauczyciel

mgr Małgorzata Wytwer

Funkcja: Nauczyciel

mgr Kinga Wower-Bartczak

Funkcja: Nauczyciel

mgr Beata Walczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Mieczysław Wiśniewski

Funkcja: Nauczyciel

mgr Marlena Kurkowiak

Funkcja: Nauczyciel

mgr Ewa Setecka

Funkcja: Nauczyciel, Administracja

sekretarz szkoły

Grażyna Cicha

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Elżbieta Pływaczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

mgr Renata Bodył

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna oddziałowa

Angelika Grabarek

Funkcja: Pracownik obsługi

pomoc nauczyciela

Marian Mikołajczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

woźny-konserwator

mgr Joanna Płócienniczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Piotr Pływaczyk

Funkcja: Nauczyciel

mgr Agnieszka Drewniak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel