Kadra

mgr Grażyna Szczepańska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

mgr Wiesława Jakubowska

Funkcja: Nauczyciel

nieobecna

mgr Alicja Kuźniacka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

lic. Barbara Włodarczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Funkcja: Wychowawca, Logopeda, Nauczyciel

mgr Przemysława Prymerska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Marta Bartczak

Funkcja: Wychowawca, Pedagog, Nauczyciel

mgr Iwona Kubiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Żaneta Gomułka-Cuper

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Monika Horzowska

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz, Wychowawca

mgr Ilona Krupińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

ks. mgr Paweł Zieliński

Funkcja: Nauczyciel

mgr Magdalena Pływaczyk

Funkcja: Nauczyciel

mgr Agata Michalska

Funkcja: Nauczyciel

mgr Małgorzata Wytwer

Funkcja: Nauczyciel

mgr Kinga Wower-Bartczak

Funkcja: Nauczyciel

mgr Beata Walczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Mieczysław Wiśniewski

Funkcja: Nauczyciel

mgr Marlena Kurkowiak

Funkcja: Nauczyciel

mgr Ewa Setecka

Funkcja: Administracja, Nauczyciel

sekretarz szkoły

Grażyna Cicha

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Elżbieta Pływaczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

mgr Renata Bodył

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna oddziałowa

Marian Mikołajczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

woźny-konserwator