Kadra

mgr Grażyna Szczepańska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

mgr Wiesława Jakubowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Alicja Kuźniacka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

lic. Barbara Włodarczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nieobecna

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel, Wychowawca

mgr Przemysława Prymerska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Żaneta Gomułka-Cuper

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nieobecna

mgr Iwona Kubiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Monika Horzowska

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

mgr Ilona Krupińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Paweł Henke

Funkcja: Nauczyciel

ks. mgr Paweł Zieliński

Funkcja: Nauczyciel

Grażyna Cicha

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Aleksander Graczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

woźny

Elżbieta Pływaczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

mgr Renata Bodył

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna oddziałowa

mgr Ewa Setecka

Funkcja: Administracja

sekretarz szkoły

mgr Agnieszka Melka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel