Kadra

mgr Grażyna Szczepańska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

mgr Wiesława Jakubowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Alicja Kuźniacka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

lic. Barbara Włodarczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Małgorzata Mikołajczyk

Funkcja: Wychowawca, Logopeda, Nauczyciel

mgr Przemysława Prymerska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Marta Bartczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Iwona Kubiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Marta Kostecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Żaneta Gomułka-Cuper

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Monika Horzowska

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

nieobecna

mgr Ilona Krupińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nieobecna

ks. mgr Paweł Zieliński

Funkcja: Nauczyciel

mgr Magdalena Pływaczyk

Funkcja: Nauczyciel

Grażyna Cicha

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

Elżbieta Pływaczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

sprzątaczka

mgr Renata Bodył

Funkcja: Pracownik obsługi

woźna oddziałowa

mgr Ewa Setecka

Funkcja: Administracja

sekretarz szkoły

mgr Urszula Płaczek

Funkcja: Nauczyciel

mgr Małgorzata Wytwer

Funkcja: Nauczyciel

mgr Agnieszka Orłowska

Funkcja: Nauczyciel

mgr Kinga Wower-Bartczak

Funkcja: Nauczyciel

Marian Mikołajczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

woźny-konserwator

mgr Radosław Waliszewski

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz